Συνέντευξη στο AVENA TV της Ημαθίας

Εφόλης της ύλης συνέντευξη στο AVENA της Ημαθίας

Συζήτηση για τα ζητήματα της καθημερινότητας στον Δήμο Νάουσας και όχι μόνο.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top