Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

122 entries « 1 of 3 »

2024

Urban regeneration VS residential property characteristics: which is the most influential on property values?

Agapi, Xifilidou; Nikolaos, Karanikolas; Spyridon, Spatalas; Vasilis, Tsioukas

Urban regeneration VS residential property characteristics: which is the most influential on property values? Journal Article

In: Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration, pp. 20, 2024, ISSN: 2365-7448.

Abstract | Links | BibTeX

2023

Δημιουργία Ψηφιακής Γεωπύλης στον Δήμο Η.Π. Νάουσας

Νικόλαος, Καρανικόλας; Ελένη, Κυριακίδου; Θεμιστοκλής, Ρουστάνης

Δημιουργία Ψηφιακής Γεωπύλης στον Δήμο Η.Π. Νάουσας Conference

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ “Η Χαρτογραφία στον σύγχρονο πολυθεματικό κόσμο”, Εκδόσεις Ζήτη, 2023.

Abstract | Links | BibTeX

Δημιουργία Ψηφιακής Γεωπύλης στον Δήμο Η.Π. Νάουσας με τη Χρήση ARCGIS HUB και ARCGIS Online

Νικόλαος, Καρανικόλας; Ελένη, Κυριακίδου; Θεμιστοκλής, Ρουστάνης

Δημιουργία Ψηφιακής Γεωπύλης στον Δήμο Η.Π. Νάουσας με τη Χρήση ARCGIS HUB και ARCGIS Online Conference

Συνάντηση Χρηστών ARCGIS Ελλάδας Κύπρου, 2023.

Abstract | Links | BibTeX

2022

Exploring the Economic Impact of the Seaside Urban Regeneration on Sorrounding Commercial Values in Thessaloniki

Agapi, Xifilidou; Nikolaos, Karanikolas; Spyridon, Spatalas; Vasilis, Tsioukas

Exploring the Economic Impact of the Seaside Urban Regeneration on Sorrounding Commercial Values in Thessaloniki Journal Article

In: International Journal of Advanced Research, vol. 2320-5407, iss. 10, no. 1, pp. 217-230, 2022, ISSN: 2320-5407.

Abstract | Links | BibTeX

Site Selection of Offshore Solar Farm Deployment in the Aegean Sea, Greece

Dimitra, Vagiona; George, Tzekakis; Eva, Loukogeorgaki; Nikolaos, Karanikolas

Site Selection of Offshore Solar Farm Deployment in the Aegean Sea, Greece Journal Article

In: Journal of Marine Science and Engineering, vol. 10, no. 2, 2022, ISSN: 20771312, (Cited by: 13; All Open Access, Gold Open Access).

Abstract | Links | BibTeX

2021

Offshore Solar Farm Siting in the Aegean Sea

Dimitra, Vagiona; George, Tzekakis; Eva, Loukogeorgaki; Nikolaos, Karanikolas

Offshore Solar Farm Siting in the Aegean Sea Conference

17 International Conference on Environmental Science and Technology, CEST Conference, CEST Conference, 2021.

Abstract | Links | BibTeX

2019

The Greek Housing Issue: Housing And Price Indicators VS Macroeconomic Indicators

Agapi, Xifilidou; Nikolaos, Karanikolas

The Greek Housing Issue: Housing And Price Indicators VS Macroeconomic Indicators Journal Article

In: International Journal of Real Estate and Planning, vol. 2, pp. 9, 2019, ISSN: 2623-4807.

Abstract | Links | BibTeX

Sharing the Mykonian summer: The case of AirBnB

Agapi, Xifilidou; Nikolaos, Karanikolas

Sharing the Mykonian summer: The case of AirBnB Journal Article

In: International Journal of Real Estate and Planning, vol. 1, 2019, ISSN: 2623-4807.

Abstract | Links | BibTeX

Real estate in the web and social media era, the Greek reality

Eleni, Tsakiridou; Nikolaos, Karanikolas

Real estate in the web and social media era, the Greek reality Journal Article

In: International Journal of Real Estate and Planning, vol. 2, 2019, ISSN: 2623-4807.

Abstract | Links | BibTeX

2018

Χαρτογραφικές Απεικονίσεις Πληθυσμιακής Διάρθρωσης μέσω Δημογραφικών Δεικτών σε Παγκόσμια Κλίμακα

Θ., Γουναρίδης; Νικόλαος, Καρανικόλας; Β., Λαζαρίδης; Ι., Ταβαντζής; Ιωάννης, Φραγκόπουλος

Χαρτογραφικές Απεικονίσεις Πληθυσμιακής Διάρθρωσης μέσω Δημογραφικών Δεικτών σε Παγκόσμια Κλίμακα Conference

Πρακτικά του 15ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας “Η Χαρτογραφία των κρίσεων”, 2018.

Abstract | Links | BibTeX

2017

Visibility and Real Estate Values a Room with View is a Room With Value?

Dimitris, Kaimaris; Agapi, Xifilidou; Nikolaos, Karanikolas

Visibility and Real Estate Values a Room with View is a Room With Value? Journal Article

In: Journal of Engineering and Architecture, vol. 5, no. 1, pp. 38–46, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

Correlation between digital and physical world, case study in Thessaloniki

Maria, Salanova Grau Josep; Ioannis, Toumpalidis; Emmanouil, Chaniotakis; Nikolaos, Karanikolas; Georgia, Aifadopoulou

Correlation between digital and physical world, case study in Thessaloniki Journal Article

In: Journal of Location Based Services, vol. 11, no. 2, pp. 118 – 132, 2017, ISSN: 17489725, (Cited by: 1).

Abstract | Links | BibTeX

Social networks as source of Geo-Cartographic data analysis

Nikolaos, Karanikolas; Ioannis, Toumpalidis

Social networks as source of Geo-Cartographic data analysis Journal Article

In: InterCarto InterGIS, vol. 23, pp. 172–182, 2017, ISSN: 2414-9209.

Abstract | Links | BibTeX

Space, identity and memory policies for the Jewish Community of Thessaloniki: sociospatial and diachronic approach

Ioannis, Frangopoulos; Gogo, Kazantzi; Maria, Evzoy; Nikolaos, Karanikolas

Space, identity and memory policies for the Jewish Community of Thessaloniki: sociospatial and diachronic approach Conference

3rd International Conference of “Changing Cities”, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

2016

Χαρτογραφική Απεικόνιση των Πολιτικών Συμπεριφορών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Ξάνθης μέσα από τα Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της Περιόδου 1974-2016

Δημήτρης, Κουρκουρίδης; Ιωάννης, Φραγκόπουλος; Νικόλαος, Καρανικόλας

Χαρτογραφική Απεικόνιση των Πολιτικών Συμπεριφορών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Ξάνθης μέσα από τα Αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών της Περιόδου 1974-2016 Conference

Πρακτικά του 14ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας “Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει”, Εκδόσεις Ζήτη, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Διερευνώντας τα όρια ψηφιακού και πραγματικού: Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ως πηγή γεω-χαρτογραφικών δεδομένων πολεοδομικού σχεδιασμού

Ιωάννης, Τουμπαλίδης; Νικόλαος, Καρανικόλας

Διερευνώντας τα όρια ψηφιακού και πραγματικού: Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ως πηγή γεω-χαρτογραφικών δεδομένων πολεοδομικού σχεδιασμού Conference

Πρακτικά του 14ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας “Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει”, Εκδόσεις Ζήτη, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Εντοπισμός συγκεντρώσεων πεζού πλήθους στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μία χαρτογράφηση των συναισθημάτων των πεζών

Ευ., Παπακωνσταντή; Ι., Τσακαλακίδου; Νικόλαος, Καρανικόλας

Εντοπισμός συγκεντρώσεων πεζού πλήθους στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Μία χαρτογράφηση των συναισθημάτων των πεζών Conference

Πρακτικά του 14ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας “Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει”, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

A Social & Affordable Housing Policies Review in a Global Context; Does the Segmented Greek Economy Stand a Chance?

Stefanos, Giannoulakis; Nikolaos, Karanikolas; Agapi, Xifilidou; Linos, Perchanidis; Eleni, Tsakiridou

A Social & Affordable Housing Policies Review in a Global Context; Does the Segmented Greek Economy Stand a Chance? Conference

High-Level Joint FIG/World Bank Conference Sustainable Real Estate Markets Policy Framework and Necessary Reforms, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Geography of Energy. A World in transition

Nikolaos, Karanikolas; Dimitra, Vagiona

Geography of Energy. A World in transition Conference

22nd International Conference InterCarto, InterGIS, 2016, ISSN: 2414-9209.

Abstract | Links | BibTeX

The impact of the financial crisis on residential property market of Greece

Stefanos, Giannoulakis; Nikolaos, Karanikolas; Agapi, Xifilidou; Linos, Perchanidis

The impact of the financial crisis on residential property market of Greece Conference

FIG, Recovery from Disaster, New Zealand, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

Έκθεση, πόλη, κρίση: Μία σχέση σε διαπραγμάτευση. Μία πρώτη προσέγγιση

Νικόλαος, Καρανικόλας; Δημήτρης, Κουρκουρίδης; Στέλιος, Σερέτης; Ιωάννης, Φραγκόπουλος

Έκθεση, πόλη, κρίση: Μία σχέση σε διαπραγμάτευση. Μία πρώτη προσέγγιση Conference

ERSA, 2016.

Abstract | Links | BibTeX

2015

Δείκτες Μέτρησης της αστικής διάχυσης: Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης

Ιωάννης, Ντριανκός; Γεωργία, Ποζουκίδου; Νικόλαος, Καρανικόλας

Δείκτες Μέτρησης της αστικής διάχυσης: Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης Conference

4o Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Mapping cultural industries in an urban environment. The case study of theatre in Thessaloniki

Stella, Kostopoulou; Stella, Malisiona; Nikolaos, Karanikolas

Mapping cultural industries in an urban environment. The case study of theatre in Thessaloniki Conference

2nd International Conference on “Changing Cities: Spatial, Design, Landscape & Socio-economic Dimensions”, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

A GIS - based model for Market Analysis, Valuation, and Management of Residential Properties into the Greek Real Estate Market

Stefanos, Giannoulakis; Nikolaos, Karanikolas; Agapi, Xifilidou

A GIS - based model for Market Analysis, Valuation, and Management of Residential Properties into the Greek Real Estate Market Conference

FIG Working Week 2015 From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Erratum to: Multi-Criteria Decision Making to Measure Quality of Life: An Integrated Approach for Implementation in the Urban Area of Thessaloniki, Greece [Applied Research Quality Life, (2014), DOI 10.1007/s11482-014-9335-1]

-M., Feneri A.; Dimitra, Vagiona; Nikolaos, Karanikolas

Erratum to: Multi-Criteria Decision Making to Measure Quality of Life: An Integrated Approach for Implementation in the Urban Area of Thessaloniki, Greece [Applied Research Quality Life, (2014), DOI 10.1007/s11482-014-9335-1] Journal Article

In: Applied Research in Quality of Life, vol. 10, no. 4, pp. 769, 2015, ISSN: 18712584, (Cited by: 0; All Open Access, Bronze Open Access).

Abstract | Links | BibTeX

Επαναδιατυπώνοντας την σχέση των δεδομένων και των θεματικών συμβόλων ενός χάρτη. Εφαρμογή σε έναν κλασσικό Ελληνικό Άτλαντα του 2ου παγκοσμίου πολέμου

Νικόλαος, Καρανικόλας

Επαναδιατυπώνοντας την σχέση των δεδομένων και των θεματικών συμβόλων ενός χάρτη. Εφαρμογή σε έναν κλασσικό Ελληνικό Άτλαντα του 2ου παγκοσμίου πολέμου Book Chapter

In: pp. 758-768, Εκδόσεις Ζήτη, 2015, ISBN: 978-960-89320-7-4.

Abstract | Links | BibTeX

Τεχνολογίες αποτύπωσης και απεικόνισης στον αστικό και περιαστικό χώρο

Νικόλαος, Καρανικόλας

Τεχνολογίες αποτύπωσης και απεικόνισης στον αστικό και περιαστικό χώρο Book Chapter

In: Εκδόσεις Ζήτη, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

A GeoCartographic Approach to the Value of Tourism in Greece Concerning the Luxury Tourism

Konstantina, Maggina; Nikolaos, Karanikolas; Stefanos, Giannoulakis

A GeoCartographic Approach to the Value of Tourism in Greece Concerning the Luxury Tourism Conference

FIG, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

2014

Χαρτογράφηση των φεστιβάλ τοπικών προϊόντων και τουριστική ανάπτυξη μέσα από τη διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας

Στέλλα, Κωστοπούλου; Νικόλαος, Καρανικόλας; Θεμιστοκλής, Ρουστάνης

Χαρτογράφηση των φεστιβάλ τοπικών προϊόντων και τουριστική ανάπτυξη μέσα από τη διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας Conference

Πρακτικά του 13ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Virtual reality: Developing a VR System for Academic Activities

Dimitris, Kaimaris; Efstratios, Stylianidis; Nikolaos, Karanikolas

Virtual reality: Developing a VR System for Academic Activities Conference

ISPRS, Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume II-5, 2014, ISPRS Technical Commission V, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Multi-Criteria Decision Making to Measure Quality of Life: An Integrated Approach for Implementation in the Urban Area of Thessaloniki, Greece

-M., Feneri A.; Dimitra, Vagiona; Nikolaos, Karanikolas

Multi-Criteria Decision Making to Measure Quality of Life: An Integrated Approach for Implementation in the Urban Area of Thessaloniki, Greece Journal Article

In: Applied Research in Quality of Life, vol. 10, no. 4, pp. 573 – 587, 2014, ISSN: 18712584, (Cited by: 10).

Abstract | Links | BibTeX

Virtual reality: Developing a VR space for academic activities

Dimitris, Kaimaris; Efstratios, Stylianidis; Nikolaos, Karanikolas

Virtual reality: Developing a VR space for academic activities Conference

vol. 2, no. 5, Copernicus GmbH, 2014, ISSN: 21949042, (Cited by: 3; Conference name: ISPRS Technical Commission V Symposium 2014; Conference date: 23 June 2014 through 25 June 2014; Conference code: 134443; All Open Access, Gold Open Access, Green Open Access).

Abstract | Links | BibTeX

Estimating the willingness to pay of Thessaloniki's residents for the increase of the green spaces and exploring its effects to the real Estate Values

Agapi, Xifilidou; Dimitra, Vagiona; Nikolaos, Karanikolas

Estimating the willingness to pay of Thessaloniki's residents for the increase of the green spaces and exploring its effects to the real Estate Values Journal Article

In: Fresenius Environmental Bulletin, vol. 23, no. 11, pp. 2750 – 2754, 2014, ISSN: 10184619, (Cited by: 5).

Abstract | Links | BibTeX

Estimating the willingness to pay of Thessaloniki s residents for the increase of the green spaces and exploring its efforts to the real estate values

Agapi, Xifilidou; Dimitra, Vagiona; Nikolaos, Karanikolas

Estimating the willingness to pay of Thessaloniki s residents for the increase of the green spaces and exploring its efforts to the real estate values Journal Article

In: Fresenius Environmental Bulletin, vol. 23, iss. 11, pp. 2750-2754, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Μία ΓεωΧαρτογραφική προσέγγιση της αξίας του Τουριστικού Αποθέματος της Ελλάδας σχετική με την πολυτελή διαμονή

Κωνσταντίνα, Μαγγίνα; Νικόλαος, Καρανικόλας

Μία ΓεωΧαρτογραφική προσέγγιση της αξίας του Τουριστικού Αποθέματος της Ελλάδας σχετική με την πολυτελή διαμονή Conference

Εθνικό Συνέδριο Τοπογράφων Μηχανικών, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

2013

Measuring Quality of Life (QOL) in urban environment: An integrated approach

-M., Feneri A.; Dimitra, Vagiona; Nikolaos, Karanikolas

Measuring Quality of Life (QOL) in urban environment: An integrated approach Conference

CEMEPE, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Estimating the willingness to pay of Thessaloniki’s residents for the increase of the green spaces and exploring its effects to the real estate values

Agapi, Xifilidou; Dimitra, Vagiona; Nikolaos, Karanikolas

Estimating the willingness to pay of Thessaloniki’s residents for the increase of the green spaces and exploring its effects to the real estate values Bachelor Thesis

2013.

Abstract | Links | BibTeX

2012

Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών, η εξέλιξη και η χαρτογραφική απεικόνισή της: Η εφαρμογή της Οδηγίας Inspire

Νικόλαος, Καρανικόλας; Μ., Γκέκα; Θ., Λάζιος; Ε., Ναρασάνη

Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών, η εξέλιξη και η χαρτογραφική απεικόνισή της: Η εφαρμογή της Οδηγίας Inspire Conference

Πρακτικά του 12ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας “Χαρτογραφία και Χωρική Πληροφορία. Τοπική Αυτοδιοίκηση», 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Observe" μέσα από τους χάρτες και τα διαγράμματά του

Πέτρος, Πατιάς; Χάρης, Γεωργιάδης; Νικόλαος, Καρανικόλας; Θεμιστοκλής, Ρουστάνης; Κωνσταντίνος, Σμάγας; Ευστράτιος, Στυλιανίδης; Βασίλης, Τσιούκας

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Observe" μέσα από τους χάρτες και τα διαγράμματά του Conference

2012.

Abstract | Links | BibTeX

Η Χαρτογραφική και η Γεωγραφική ανάλυση στην εξυπηρέτηση των υπηρεσιών ενός Δήμου. Εφαρμογή στον Δήμο Βέροιας

Δήμητρα, Βαγιωνά; Νικόλαος, Καρανικόλας; Θεμιστοκλής, Ρουστάνης

Η Χαρτογραφική και η Γεωγραφική ανάλυση στην εξυπηρέτηση των υπηρεσιών ενός Δήμου. Εφαρμογή στον Δήμο Βέροιας Conference

Πρακτικά του 12ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας “Χαρτογραφία και Χωρική Πληροφορία. Τοπική Αυτοδιοίκηση», 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Διερεύνηση της χωρικής διάστασης της τιμολόγησης του νερού ύδρευσης στον Ελλαδικό χώρο

Διονύσης, Λατινόπουλος; Δήμητρα, Βαγιωνά; Νικόλαος, Καρανικόλας

Διερεύνηση της χωρικής διάστασης της τιμολόγησης του νερού ύδρευσης στον Ελλαδικό χώρο Conference

1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Developing a GIS-Based methodology for managing and analyzing road traffic accident data in Greece

Ioannis, Baraklianos; Alexia, Spyridonidou; Sokratis, Basbas; Nikolaos, Karanikolas

Developing a GIS-Based methodology for managing and analyzing road traffic accident data in Greece Conference

4th International Conference on Cartography & GIS, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Valuation accuracy and variance between Greece and UK. A Theoritical approach

Stefanos, Giannoulakis; Nikolaos, Karanikolas

Valuation accuracy and variance between Greece and UK. A Theoritical approach Book Chapter

In: 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός Άτλαντα των περιβαλλοντικών καταστροφών

Δήμητρα, Βαγιωνά; Νικόλαος, Καρανικόλας

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός Άτλαντα των περιβαλλοντικών καταστροφών Book Chapter

In: Εκδόσεις Ζήτη, 2012.

Abstract | BibTeX

A GIS for urban sustainability indicators in spatial planning

Efstratios, Stylianidis; Nikolaos, Karanikolas; Dimitris, Kaimaris

A GIS for urban sustainability indicators in spatial planning Journal Article

In: International Journal of Sustainable Development and Planning, vol. 7, no. 1, pp. 1 – 13, 2012, ISSN: 1743761X, (Cited by: 15; All Open Access, Bronze Open Access).

Abstract | Links | BibTeX

A multicriteria approach to evaluate offshore wind farms siting in Greece

Dimitra, Vagiona; Nikolaos, Karanikolas

A multicriteria approach to evaluate offshore wind farms siting in Greece Journal Article

In: Global Nest Journal, vol. 14, no. 2, pp. 235 – 243, 2012, ISSN: 11084006, (Cited by: 56).

Abstract | Links | BibTeX

Earth Observation activities for the environment in Greece

Charis, Georgiadis; Vasilis, Tsioukas; Dimitris, Kaimaris; Nikolaos, Karanikolas; Efstratios, Stylianidis; Petros, Patias; Olga, Georgoula

Earth Observation activities for the environment in Greece Journal Article

In: South-Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, vol. 1, no. 1, pp. 81–110, 2012, ISSN: 2241-1224.

Abstract | Links | BibTeX

The effect of metro station on commercial values of residential properties

Nikolaos, Karanikolas; Evanthia, Louka

The effect of metro station on commercial values of residential properties Journal Article

In: The case study of Thessaloniki, Greece before the completion of the metro project construction. International Journal of Academic Research, vol. 4, no. 2., pp. 136-143, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

The effect of location of metro stations on real estate values of commercial properties. A case study of Thessaloniki.

Nikolaos, Karanikolas; Europi, Anastasiadou

The effect of location of metro stations on real estate values of commercial properties. A case study of Thessaloniki. Journal Article

In: Journal of Economics and Engineering, vol. 3, no. 1, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

The effect of central metro stations on real estate values. A case study of Thessaloniki, Greece

Agapi, Xifilidou; Nikolaos, Karanikolas; Spyridon, Spatalas

The effect of central metro stations on real estate values. A case study of Thessaloniki, Greece Journal Article

In: Tema Journal of Land Use, Mobility and Environment, vol. 5, pp. 185-193, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

122 entries « 1 of 3 »

“If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?”

Albert Einstein

Scroll to Top