Βραδινές αντανακλάσεις στο νερό. Πάρκο της Νάουσας.

Βραδινές αντανακλάσεις στο νερό.
Πάρκο της Νάουσας.
Μέλος των ιστορικών κήπων της Ευρώπης.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top