Η Γεωπύλη του Δήμου Νάουσας

καινοτομια και τεχνολογια

Ένα σύγχρονο εργαλείο στα χέρια μας

GIS, Twin City, Καρανικόλας, Νάουσα

3D Ψηφιακή Δίδυμη

Αποτύπωση με UAV του συνόλου της πόλης της Νάουσας

ΦΙΛΩΤΑ, Καρανικόλας

Σύστημα ΦΙΛΩΤΑ

Ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων δημοτών.

GIS, Νάουσα

Χωρικά δεδομένα

Τεχνικά και περιβαλλοντικά δεδομένα με ένα click.

Καρανικόλας

Νικόλας Καρανικόλας

Η βραβευμένη Γεωπύλη του Δήμου Νάουσας αποτελεί την πλέον καινοτόμο υπηρεσία της σύγχρονης διοίκησης.

Νικόλας Καρανικόλας

Τι είναι τελικά η "Γεωπύλη";

Ένας σύγχρονος τρόπος διοίκησης που μειώνει τις αποστάσεις μεταξύ δημότη και δημάρχου.

Ψηφιοποίηση παντού με κάθε σύγχρονο μέσο και τεχνική.

Έτσι, εργαλεία όπως οι υποβολές αιτημάτων δημοτών, τα τεχνικά δεδομένα όλου του Δήμου, τα περιβαλλοντικά δεδομένα, η τρισδιάστατη αποτύπωση, οι χώροι πολιτισμού, η ακίνητη περιουσία, τα μονοπάτια και ο πολιτισμός αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια μια διαφορετικής αντίληψης για την διοίκηση και τον χώρο.

Τα γεωδεδομένα του Δήμου είναι ανοικτά και ακολουθούν τις προδιαγραφές του προγράμματος “INSPIRE”.

GIS

GIS is waking up the world to the power of geography, this science of integration, and has the framework for creating a better future

Scroll to Top