Μοντέλο Διοίκησης

ο δημοσ ειναι φτιαγμενοσ για τον δημοτη και οχι ο δημοτησ για τον δημο

Αρχή άνδρα δείκνυσι

Συμμετοχικός Σχεδιασμός

Σε κάθε μας απόφαση συνομιλούσαμε με όλα τα κύταρα της κοινωνίας μας.

Συναίνεση

Στα μεγάλα ζητήματα πάντα ζητούσαμε την συναίνεση όλου του συμβουλίου.

Διαφάνεια

Οι δημοσιογράφοι είχαν στην διάθεσή τους όλα τα στοιχεία και δεδομένα.

Καρανικόλας

Νικόλας ΚΑρανικόλας

Το γραφείο δημάρχου ήταν πάντα ένας χώρος επικοινωνίας με όλους ανεξαιρέτως.

Νικόλας Καρανικόλας

Για να είσαι ηγέτης τους, να περπατάς πίσω τους.

Ως δήμαρχος της Νάουσας καθιέρωσα για πρώτη φορά την ώρα του δημότη με συναντήσεις σε όλες τις κοινότητες του Δήμου μας.

Αν αξιρέσουμε τα δυο χρόνια του κορονοιού, στα υπόλοιπα δύο έκανα περισσότερες συναντήυσεις με δημότες από ότι κάποιοι άλλοι σε τρεις θητείες.

Εφάρμοσα ένα ανοικτό σύνστημα διακυβέρνησης όπου οι αντιδήμαρχοι, οι διευθυντές και οι προϋστάμενοι των υπηρειών είχαν ενεργό ρόλο με σημαντικούς βαθμούς ελευθερίας στις αποφάσεις.

Επέλεγα πάντα την σύνθεση από την σύγκρουση, τον διάλογο από τον αντίλογο, τον σχεδιασμό και την πρόληψη από την εκτων υστέρων επέμβαση.

Διακυβέρνηση και Τεχνολογία

Ο Δήμος Νάουσας έκανε ένα τεράστιο ψηφιακό άλμα στις σύγχρονες τεχνολογίες.

Scroll to Top