Ψηφιακος Μετασχηματισμος

Η ψηφιακή αναβάθμιση και η εφαρμογή τεχνολογικών εφαρμογών αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητας της διοίκηση μας. Προς αυτήν την κατεύθυνση και πέραν των άλλων ψηφιακών εφαρμογών που υλοποιήσαμε (ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αιτημάτων δημοτών ΦΙΛΩΤΑΣ, Γεωπύλη, ΑΤΛΑΣ, KEΠ Live κ.ά) εργαστήκαμε σθεναρά για την ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης του δήμου μας και την υποβολή σχετικής πρότασης προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τον Ιούλιο του 2023 το Υπουργείο ενέκρινε την πρόταση μας για το  έργο που αφορά στην προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων για την ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης του δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 909.749,92€

Πιο αναλυτικά το συγκεκριμένο έργο θα συντελέσει σημαντικά στην υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης του Δήμου μας, για την μετάβαση του σε μια «Έξυπνη Πόλη», με σκοπό να εξασφαλίσει στους κατοίκους υψηλό βιοτικό επίπεδο και στους επισκέπτες ποιοτική διαμονή, να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και την βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας.

Η δημοτική αρχή έχει διαμορφώσει το σχέδιο της ψηφιακής  στρατηγικής του Δήμου μας, με μελέτη που περιγράφει με σαφήνεια τη μεθοδολογία μετάβασης προς τον «Ψηφιακό Δήμο» και την «Έξυπνη Πόλη», στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Πολιτείας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και των δημόσιων υπηρεσιών, με σκοπό την βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών» .

Το εν λόγω έργο, αποσκοπεί στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και στην βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών του Δήμου Νάουσας, περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

-Δράση 1: Έξυπνες στάσεις ΜΜΜ  (περιλαμβάνει 11 έξυπνες στάσεις)

-Δράση 2: Έξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα

-Δράση 3: Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ (περιλαμβάνει 11 έξυπνες διαβάσεις)

-Δράση 4: Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτηρίων

-Δράση 5: Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων

-Δράση 6: Έξυπνος Οδηγός Πόλης/Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών

-Δράση 7: Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων

-Δράση 8: Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών (περιλαμβάνει την ανάπτυξη δυο συστημάτων, ένα για τον Δήμο Η.Π. Νάουσας και ένα για την ΔΕΥΑ Νάουσας)

-Δράση 9: Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του Δήμου

-Δράση 10: Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ

-Δράση 11: Σύστημα έξυπνης άρδευσης

-Δράση 12: Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων

-Δράση 13: Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της Διοίκησης και της επιχειρησιακής ικανότητας των ΟΤΑ

-Δράση 14: Υλοποίηση δημόσιων δεικτών μέτρησης απόδοσης σύμφωνα με ISO 37122, προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες

Επικοινωνήστε μαζί μου

Μη διστάζετε να επικοινήσετε μαζί μας για οτιδήποτε.