Υποδομή καφέ κάδου στον Δήμο Νάουσας

Παραλάβαμε σήμερα στην υπηρεσία καθαριότητας, ένα απορριμματοφόρο συλλογής βιοαποβλήτων, μέσω δωρεάς του (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.
Το νέο απορριμματοφόρο μαζί με τους ειδικούς καφέ κάδους, που παραλάβαμε επίσης αυτές τις ημέρες και οι οποίοι θα τοποθετηθούν το επόμενο διάστημα, θα χρησιμοποιηθούν για την αποκομιδή βιοαποβλήτων.
Ο καφέ κάδος είναι ο τρόπος, με τον οποίο ξεκινάει η διαδικασία κομποστοποίησης, ο φυσικός και άμεσος τρόπος ανακύκλωσης δηλαδή των οργανικών υπολειμμάτων.
Στον καφέ κάδο συλλέγουμε οργανικά υλικά, υπολείμματα φαγητού, λαχανικών, φρούτων, λουλουδιών κλπ, με σκοπό την κομποστοποίηση, την φυσική μετατροπή των παραπάνω υλικών σε χρήσιμο λίπασμα, εδαφοβελτιωτικό ή όπως αλλιώς ονομάζεται, “κομπόστ”.
Αυτή η φυσική διαδικασία ανακύκλωσης μετατρέπει ένα υλικό, το οποίο κάποιοι αποκαλούν “σκουπίδια”, χωρίς καμία επιβάρυνση για τη φύση, σε λίπασμα εξαιρετικά χρήσιμο για όλους.
Η ανακύκλωση των υλικών περιορίζει τις ποσότητες των απορριμμάτων, μειώνει την ανάγκη για εύρεση νέων πηγών πρώτων υλών, διευκολύνει τη διαχείρισή τους, μειώνει τη ρύπανση του εδάφους, των υδάτων, της ατμόσφαιρας, προστατεύει τη δημόσια υγεία, προκαλεί αύξηση ζήτησης ανακυκλώσιμων υλικών και μέσω της κυκλικής οικονομίας, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
Ενισχύουμε την ανακύκλωση με όλα τα μέσα και χρηματοδοτικά εργαλεια.
Επικοινωνήστε μαζί μου

Μη διστάζετε να επικοινήσετε μαζί μας για οτιδήποτε.