Άρθρο Δημάρχου Νάουσας στην ειδική έκδοση του ιστότοπου MyPortal.gr για την 85η ΔΕΘ. «Στρατηγικός σχεδιασμός με άξονα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα»

Μπορεί να είναι εικόνα δέντρο και κείμενο που λέει "ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 MYPORTAL.GR Παρά μεγάλες δυσκολίες noυ πανδημία λείται Στρατηγικός σχεδιασμός με άξονα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα καινοτόμων συστημάτων, (τηλεμε- υδρομέτρων), ανταποκριθεί βελτίωση στην δράσεις, αναπτυξιακό πρό- ενίσχυση ανάπτυξης υλοποίηση στιγμή, <<ηνία>> Νάουσας, από πρώτη υγείαςκ.ά. υπηρεσιών μογή υπηρεσιών σχεδιασμό θωράκιση εμβλη- ανήκουν Αριστοτέλη, του ευρύτερη άμεσα μπορεί αδιαδραματί Άρθρο ρειας Καρανικόλα Στον εκατ. ευρώ Πρόγραμμα <<Αντώνης μελέτες ετοιμάσει βελτίωση υποδομών, Νάουσας, συγκριτικά πλεονεκτήματα τόπου χαράζουμε σχεδιασμό άλλων, επιμο- μεταξύ χιά ανά- Κοινότητές ηνπόλη Νάουσας ψηφιακή μέσω -banking). μέσω συναλλαγών εγχείρημα, καταθέτοντας υπουργείο χρηματοδότηση ΠΑΡΚΟΑΓ.ΝΙΚΟΛΔΟΥ,ΝΑΟΥΣ ΝΑΟΥΣΑ"

Επικοινωνήστε μαζί μου

Μη διστάζετε να επικοινήσετε μαζί μας για οτιδήποτε.